Partner en senior adviseur

Guus Terlingen

Ervaren organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke ketenpartners en teams bij het bouwen aan publieke waarde.

Daarbij heb ik aandacht voor waardegedreven presteren, realiseren van een duurzame verbinding met de omgeving en mobiliseren van organisatiekracht van onderop.

Ik breng energie in processen en heb bijzondere aandacht voor samenspel en de onderstroom. Mijn stijl is analytisch, resultaatgericht, nuchter en praktisch. Proces en inhoud gaan hand in hand. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg.

Werkvelden

  • Organiseren van publieke waarde
  • Strategie, beleid en organisatievraagstukken
  • Samenwerking, fusie en allianties
  • Moderator
  • Klankbord en ghostwriter
  • Specialist legitimatie en zeggenschap, public affairs

Nevenactiviteiten

  • Visitator maatschappelijke visitaties Raeflex
  • Auditor bij kwaliteitsinstituut KWH