Partner en senior adviseur

Guus Terlingen

Ervaren organisatieadviseur en specialist in samenwerking en strategie. Ik begeleid organisaties, maatschappelijke partners en teams bij het samen bouwen aan publieke waarde.

Daarbij heb ik aandacht voor waardegedreven presteren, realiseren van een duurzame verbinding met de omgeving en mobiliseren van organisatiekracht van onderop.

Ik breng energie in processen en heb bijzondere aandacht voor samenspel en de onderstroom. Mijn stijl is analytisch, verbindend en resultaatgericht. Proces en inhoud gaan hand in hand. Ik heb brede ervaring in het publieke domein en de wereld van het wonen en de zorg.

Werkvelden

  • Strategie, beleid en organisatievraagstukken
  • Begeleiding van samenwerking en allianties
  • Teamontwikkeling
  • Moderator en gespreksleiding
  • Copywriter
  • Specialist legitimatie en zeggenschap
  • Woonbeleid en prestatieafspraken

Nevenactiviteiten

  • Visitator maatschappelijke visitaties Raeflex