project

Prestatieafspraken (nieuwe stijl) diverse gemeenten

Wij begeleid(d)en onder andere de prestatiafspraken in de gemeenten Breda, Eindhoven, Leiden, Nuenen, Haarlem, Voorschoten en Brabantse Wal en Tholen.Ook ondersteunen wij huurdersorganisaties bij standpuntbepaling en overleggen.

Onze filosofie: samen verder komen in presteren op het wonen. 

De prestatieafspraken zijn samenwerkingsafspraken over volkshuisvestelijke ambities. Ze beschrijven de richting en hoe partijen samen op weg gaan en elkaar steunen om deze te behalen. Het accent ligt op samen de juiste dingen doen en daarin vooruitkomen. De prestatieafspraken helpen bij het afstemmen van inzet en prestaties en de verantwoording daarover, maar zijn niet bedoeld als afrekeninstrument op het (net) niet behalen van resultaten. De waarde van prestatieafspraken zit in het gezamenlijke proces.