Adviseur

Ronald van Heeringen

Ik heb ervaring in het adviseren en organiseren in verschillende alledaagse en complexe en gevoelige vraagstukken op het gebied van Wonen en gebiedsontwikkeling. Met een bestuurskundige blik werk ik vanuit verschillende invalshoeken aan vraagstukken om zodoende te kunnen verbinden en bij te dragen aan de maatschappij die we samen vormen. Mijn nieuwsgierigheid en toewijding maken dat ik steeds open sta voor nieuwe ideeën en opvattingen. Samenwerken aan positieve veranderingen, daar ga ik voor.

Recente opdrachten

  • Interim strategisch adviseur Wonen gemeente Wassenaar.
  • Opstellen en procesbegeleiding woonvisie op basis van een omgevingsdialoog.
  • Opstellen woningbouwprogrammering.
  • Adviseur in huisvestingsvraagstukken bijzondere doelgroepen.
  • Het opstellen van prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersbelangenverenigingen (Kampen, Zandvoort, Roosendaal, Wassenaar).