Adviseur

Ronald van Heeringen

Ik heb ervaring in het adviseren en organiseren in verschillende alledaagse en complexe en gevoelige vraagstukken op het gebied van Wonen en gebiedsontwikkeling. Met een bestuurskundige blik werk ik vanuit verschillende invalshoeken aan vraagstukken om zodoende te kunnen verbinden en bij te dragen aan de maatschappij de we samen vormen. Mijn nieuwsgierigheid en toewijding maken dat ik steeds open sta voor nieuwe ideeën en opvattingen. Samenwerken aan positieve veranderingen, daar gaan we voor.

Recente ervaringen:

  • Opstellen en procesbegeleiding woonvisie op basis van een omgevingsdialoog
  • Opstellen woningbouwprogrammering.
  • Adviseur in huisvestingsvraagstukken bijzondere doelgroepen.
  • Het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersbelangenverenigingen (lokaal en regionaal).

Nevenactiviteit:

  • Lid algemeen beraad Verenging Markdal duurzaam & vitaal.