Hoe dragen wij eraan bij dat het maatschappelijk presteren van publieke organisaties wordt versterkt? Dat is vanaf onze oprichting in 2013 onze missie.  Hiervoor zijn ambachtelijke publieke professionals broodnodig.

Als we aan het begrip ‘ambacht’ denken gaat dat vaak over traditionele vaklieden, zoals een timmerman, een loodgieter of een kleermaker. Over mensen met een concreet en scheppend beroep.

Bij FRAEY kijken we zo ook naar professionals op het publieke domein. Het scheppen van concrete toegevoegde maatschappelijke waarde vraagt net als bij de timmerman of kleermaker om inzicht, om het vermogen te onderzoeken wat er aan de hand is wat een situatie van je vraagt, om materiaalkennis, om een geoefend oog, om een vaste nauwkeurige hand, om coördinatie en samenwerking met andere disciplines, om ritme, vasthoudendheid en concentratie én om het vermogen om te verbeelden en te vertellen over waar je naartoe werkt en over het waarom hiervan.

Net als bij een timmerman of kleermaker worden zulke vaardigheden publieke professionals niet in de schoot geworpen. Doorleefde vaardigheden vragen om opleiden, herhalen & oefenen, bijscholen en om reflectie. Op een plek waar dat met aandacht, in alle rust en veilig kan.

Zo’n plek is de ‘FRAEY Ambachtsschool’.

In ons aanbod voor opleiding, inspiratie, reflectie en coaching voorzien wij hierin. Door toegewijde, persoonlijke aandacht voor individuele professionals, bestuurders, toezichthouders en betrokken burgers willen we bijdragen aan de betekenis van publieke ambachten voor onze kwaliteit van samenleven. En aan hoe beter presterende maatschappelijke organisaties hieraan een bijdrage kunnen leveren.

Blijf op de hoogte

Stuur ons een mailtje naar info@fraey.nl