project

Een nieuwe strategische koers – ondernemingsplan

FRAEY begeleidt veel maatschappelijke organisaties (woningcorporaties, zorgorganisaties) bij de totstandkoming van hun nieuwe strategische koers (ondernemingsplan).

Een ondernemingsplan vertelt wie u bent, waar u voor staat en wat en hoe u maatschappelijk wilt presteren.

FRAEY organiseert het maakproces letterlijk als een zoektocht naar dit gezamenlijke verhaal. Die zoektocht begint altijd ‘buiten’, in de werkelijkheid van alledag. Zo ontstaan nieuwe verbindingen met cliënten/bewoners,  partners en andere belanghebbenden. In onze manier van werken zijn het bovendien medewerkers, die vooroplopen in deze verkenning. Zij halen met elkaar de opgave letterlijk naar binnen, vertellen de verhalen die daarbij horen en werken deze op tot adviezen voor hun management en bestuur. Adviezen die vervolgens het ‘onontkoombare’ startpunt vormen voor het opstellen van het strategisch kader. Pas daarna volgt het tellen en rekenen. En de bestuurlijke externe toets.

Door deze manier van werken ontstaat al gedurende het proces het fundament voor de uitvoering: al tijdens het maakproces worden de bakens verzet en wordt er anders gewerkt in uw organisatie, is onze ervaring. Enerzijds via het eigenaarschap van medewerkers. Anderzijds via nieuwe verbindingen, binnen en buiten. Dit resulteert in een ondernemingsplan dat echt van de organisatie is, leeft en gedragen wordt. En ook nog eens een heel mooi ‘verhaal’ oplevert. Organisatie- en netwerkontwikkeling in actie.