Partner en senior-adviseur

Rodney Weterings

De politiek-bestuurlijke praktijk (op lokaal en regionaal niveau) ken ik tot in de haarvaten: als object van intensief en betrokken onderzoek& advies en van binnenuit door mijn politieke en bestuurlijke ervaring als wethouder in ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Ik weet moderne noties over samenspel op het publieke domein op een aansprekende en bruikbare manier te doordenken, verbinden en in praktijk te brengen. Ik ben zeer gevoelig voor de alledaagse dilemma’s van bestuurders, politici en professionals/leidinggevenden in politiek-bestuurlijke contexten en samenwerkingsverbanden en weet op een inspirerende manier wegen uit te stippelen die tot concrete en herkenbare publieke waarde leiden.

Mijn stijl is conceptueel, analytisch, enthousiasmerend en resultaatgericht.

In het verleden was ik onder meer wethouder in Tilburg en ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor was ik verbonden aan de School voor Politiek en Bestuur aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg. Hier was ik onderzoeker naar lokale democratie, doceerde ik Politicologie en was enkele jaren directeur van een onderzoeksprogramma naar innovatief stadsbestuur.

Werkvelden
Vanuit FRAEY verzorg ik onder meer:

 • het ontwikkelen en begeleiden van maakprocessen voor de strategische koers van publieke organisaties, bij woningcorporaties, gemeenten, onderwijs- welzijns- en zorgorganisaties;
 • het bouwen van maatschappelijke agenda’s en samenwerkingsverbanden tussen overheden en publieke organisaties rondom wonen, zorg, welzijn, onderwijs, cultuur, kennisdeling & innovatie;
 • het ontwikkelen en begeleiden van maakprocessen voor prestatieafspraken tussen huurders, corporaties en gemeenten;
 • strategische ontwikkel- en reflectietrajecten met colleges van B&W, gemeenteraden, raden van bestuur en directie- en managementteams;
 • zelfevaluaties van Raden van Commissarissen / Toezicht bij publieke organisaties;
 • individuele coaching van lokale bestuurders (burgemeesters, wethouders), (top) ambtenaren zoals gemeentesecretarissen en bestuurders & managers van allerhande publieke organisaties.

 Nevenfuncties

 • Lid Raad van Toezicht van Design Museum Den Bosch;
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Jeugdbescherming Brabant en de Veilig Thuis-organisaties in Brabant Noordoost en Zuidoost (personele unie);
 • Bestuursvoorzitter van RINO-Zuid, het regionaal instituut voor opleiding en nascholing in de geestelijke gezondheidszorg;
 • Lid van het bestuur van de Stichting Publiek Ambacht;
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Matzer Theaterproducties;
 • Lid van de Raad van Advies van Butterflyeffect;