project

Herkenbaar lokaal bestuur: voor colleges, gemeenteraden, griffies en ambtelijke organisaties

FRAEY helpt colleges van B&W in hun ontwikkeling als team. En ondersteunt gemeenteraden om -ondanks alle (partij)politieke verschillen- een herkenbare en gezaghebbende rol te spelen als volksvertegenwoordiging en als controleur van het college. Directieteams ondersteunen wij regelmatig in hun teamsamenwerking en in de zorg voor effectief grensverkeer met college en gemeenteraad.

Er zijn allerlei hooggespannen verwachtingen en verheven idealen over hoe het lokaal bestuur zou moeten functioneren. Onze aanpak kenmerkt zich door realisme: we vertrekken vanuit de situatie zoals die is en zoeken samen naar het verbeterpotentieel van de mensen die het moeten doen. En dat is iedere bestuurs- of raadsperiode nét weer even anders. Dat geldt niet alleen voor colleges van B&W en gemeenteraden.

Maar zeker ook voor de ondersteuning door het ambtelijk apparaat en de griffie. Onze inzet is het ontwikkelen van een soort politiek-bestuurlijke gevoeligheid die het dóet, die in jóuw professionele context werkt.

Dat doen we met teams (college, gemeenteraad, directie, griffie) maar ook in kleinere verbanden (rondom portefeuilles, raadscommissies, fracties en specifieke ambtelijke afdelingen en disciplines) ) én door individuele coaching (burgemeester, wethouder, gemeentesecretaris, directielid).

Met kennis van zaken, vanuit ervaringsdeskundigheid en zéér betrokken.