project

Damocles op maat

FRAEY helpt gemeenten en corporaties bij het zetten van de volgende stap in de samenwerking bij drugsgerelateerde pandsluiting. Dat doen we met behulp van een speciaal door ons ontwikkelde ‘menukaart’ en een ‘Damoclestest’ over uw samenwerking.

Er is een gedeeld belang om sluitingen ten gevolge van het aantreffen van verdovende middelen, te voorkomen. Minder verdovende middelen betekent minder sluitingen, meer beschikbare woningen, korte wachtlijsten, minder huurderving en bovenal betere buurten en een gezonder (samen)leefklimaat.

FRAEY heeft in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning en het Aanjaagteam Ondermijning zes samenwerkingspraktijken tussen gemeenten en verhuurders rondom de toepassing van Damocles / Opiumwet 13b in kaart gebracht. Hoe eenvormig de wet, hoe uiteenlopend de praktijk, blijkt uit het onderzoek: de praktijken laten overeenkomsten en vooral verschillen zien, vaak met een herleidbare reden.

Het onderzoek vormde de basis voor de menukaart ‘Damocles op maat’ en een Damoclestest. Deze menukaart met hierin de test,  geeft praktische handvaten over de wijze waarop gemeenten en verhuurders elkaar kunnen versterken in hun gezamenlijke strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijning en de negatieve effecten daarvan op kwetsbare inwoners en buurten. En hoe zij hierin een volgende stap kunnen zetten met elkaar, gelet op hun eigen samenwerkingsprofiel.

Klik hier om de digitale versie van ‘Mee(r) doen met Damocles’ te downloaden.

Heeft u als bestuurder of professional bij een gemeente en/of corporatie interesse om met de menukaart aan de slag te gaan en uw samenwerking te versterken en nóg effectiever te maken? FRAEY begeleidt u graag!

Test testimonial

– Arne van Hoorn