project

Lokale Educatieve Agenda

Hoe maak je van een Lokale Educatieve Agenda 0-18  (LEA) een energieke lokale sociale beweging? FRAEY helpt bij het organiseren van het netwerk, met het op creatieve manieren ophalen van de opgave en het in positie brengen van gedreven praktijkprofessionals. En desgewenst bij het schrijven van een wervende LEA.

In de Lokale Educatieve Agenda maken gemeente en onderwijspartners gezamenlijke afspraken over (de invulling van) het onderwijs- en jeugdbeleid. In Tilburg mocht FRAEY het maakproces ontwerpen en begeleiden voor de LEA. In nauwe samenwerking met professionals in het veld; vanuit het onderwijs en de kinderopvang, maar ook vanuit andere domeinen, zoals zorg, cultuur en welzijn. Wetende dat ook zij zich dagelijks inzetten voor de Tilburgse jeugd. Professionals vertelden vanuit de praktijk wat ze als belangrijkste opgaven zagen voor de komende jaren en trokken er vervolgens op uit om deze vraagstukken verder te verdiepen en erover in gesprek te gaan met jongeren zelf, met ouders, met deskundigen, met vrijwilligers én met elkaar. Ze kwamen vol enthousiasme en met indringende verhalen terug van hun expedities en formuleerden vervolgens adviezen over waar de LEA over zou moeten gaan; en over de te formuleren gezamenlijke ambities. Deze zijn 1 op 1 overgenomen;  met de daarbij behorende verhalen ter onderbouwing. De LEA vormde de basis voor een uitvoeringsprogramma, dat eveneens door een groep professionals is gemaakt onder begeleiding van FRAEY.  Processen waarin ontmoeting en verbinding centraal stonden. De start van een beweging, waaraan in totaal 100 tot 150 bevlogen professionals hebben meegewerkt.

LEA: https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/inwoners/onderwijs-kinderopvang/LEA_definitieve_versie.pdf

LEA uitvoeringsprogramma: https://www.tilburg.nl/fileadmin/files/inwoners/onderwijs-kinderopvang/LEA-uitvoeringsprogramma-sept.pdf