project

Waardengedreven toezicht

FRAEY begeleidt Raden van Toezicht in hun ontwikkeling, in de meest brede zin van het woord. Aan eigentijds toezicht worden hoge eisen gesteld. De tijd dat het toezichthouderschap van een publieke organisatie een ontspannen bijbaantje was ligt (gelukkig) achter ons. De rol van het toezicht is cruciaal voor een goed presterende publieke sector. En dáár doen wij het voor.

Toezicht houden zien wij als een ambacht. Toezicht houden moet (en kun) je leren. Het gaat om doorleefd vakmanschap. Daarvoor is systematische aandacht en oefening nodig. Die raakt aan klassieke systeemcontrole en compliance. Immers, de basis moet op orde zijn. Dat geeft rust en ruimte voor de goede nieuwe dingen. Maar minsten zo belangrijk is het morele kompas van de Raad van Toezicht. Én het gevoel van de Raad voor de leefwereld van de mensen aan wie de organisatie dienstbaar moet zijn.

Vanuit deze visie verzorgen wij bijvoorbeeld goed voorbereide en trefzekere zelfevaluaties. Ook maken we opleidings- en ontwikkeltrajecten voor toezichthouders, zowel maatwerk (‘in company’) als via een leergang in de FRAEY Ambachtsschool). Wij ondersteunen u bij het werven van nieuwe leden van uw Raad van Toezicht en desgewenst coachen wij individuele (beginnende) toezichthouders. Ook helpen wij graag als het even wat minder soepel gaat, bijvoorbeeld in uw Raad van Toezicht zelf of in de samenwerking tussen Raad van Toezicht en Raad van bestuur.

Dit doen we voor corporaties en instellingen op het domein van zorg, welzijn, onderwijs en cultuur.