Partner en senior-adviseur

Marije Pruis

Ik begeleid en ondersteun reeds vijftien jaar (semi)publieke organisaties, met name gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties, bij vraagstukken op de terreinen van strategie, bestuur & toezicht en samenwerking. Ik combineer een passie voor ‘wonen’ met een nuchtere en praktische houding, gevoel voor proces en kwaliteit en een prettige schrijfstijl. Ik probeer partijen te verbinden -en een sfeer van samenwerking te creëren- gericht op het vergroten van publieke waarde. Ik studeerde Consumentenwetenschappen aan Wageningen Universiteit gecombineerd met een deel Bouwkunde aan de TU Delft. Als mediator heb ik bij mijn werkzaamheden extra oog voor proces en teamsamenwerking.

Werkvelden

 • Organiseren van publieke waarde
 • Samenwerking
 • Strategie en beleid
 • Bestuur en toezicht
 • Procesbegeleider, projectleider en voorzitter
 • (Bestuurs)secretaris en schrijver
 • Inhoudelijk specialist in wonen/volkshuisvesting

Recente opdrachten

 • Ondernemingsstrategie Stichting Bo-Ex
 • Begeleiding opstellen prestatieafspraken Haarlem, Mooiland/Land van Cuijk, De Fryske Marren, Breda, Middelburg, Zwolle, Schagen
 • Programmamanagement uitvoering Alliantie Breda (lokale prestatieafspraken)
 • Begeleiding uitvoering prestatieafspraken De Fryske Marren
 • Training Effectievere Huurdersparticipatie (Fraey)
 • Begeleiding en ondersteuning diverse huurdersorganisaties
 • Professionalisering Raden van Toezicht woningcorporaties
 • Interim bestuurssecretaris middelgrote woningcorporatie
 • Woonvisie De Fryske Marren
 • Begeleiding woningbehoeftepeilingen Halderberge