Partner en senior-adviseur

Marije Pruis

Ik begeleid en ondersteun (semi)publieke organisaties, met name gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties, bij vraagstukken op de terreinen van strategie, bestuur & toezicht en samenwerking. Ik combineer een passie voor ‘wonen’ met een nuchtere en praktische houding en gevoel voor proces, een goede sfeer en kwaliteit. Mijn stijl is analytisch, verbindend en resultaatgericht. Ik heb brede ervaring in de wereld van het wonen.

Werkvelden
Vanuit FRAEY verzorg ik onder meer:

 • Samenwerking; allianties, betekenisvolle prestatieafspraken, woonakkoorden
 • Strategie en beleid
 • Bestuur en toezicht
 • Bestuurssecretaris
 • Procesbegeleider, voorzitter en projectleider

Recente opdrachten

 • Bestuurssecretaris bij Woonvizier (Made) en Woningstichting Sint Antonius van Padua (Noordwijkerhout)
 • Begeleiding opstellen prestatieafspraken Haarlem, Eindhoven, Beverwijk/Heemskerk, Mooiland/Land van Cuijk, De Fryske Marren, Breda, Middelburg, Zwolle, Schagen
 • Begeleiding Woonakkoord Amstelland-Meerlanden
 • Evaluatie prestatieafspraken Den Haag en Rotterdam
 • Voorzitter werkgroep Nieuwe Woningmarktafspraken Haaglanden
 • Programmamanagement uitvoering Alliantie Breda (lokale prestatieafspraken), begeleiding uitvoering prestatieafspraken De Fryske Marren
 • Ondernemingsstrategie Stichting Bo-Ex, ondernemingsplan Woonvizier
 • Begeleiding en ondersteuning diverse huurdersorganisaties
 • Professionalisering RvC’s woningcorporaties, begeleiding zelfevaluaties
 • Woonvisie De Fryske Marren
 • Begeleiding woningbehoeftepeilingen Halderberge

Nevenactiviteiten:

 • Lid Commissie Van Bochove – Evaluatie Woningwet, Aedes (2018)
 • Trainee RvC Wonen Midden-Delfland (2018-2019)