project

Huurdersparticipatie die het doet

De kern van vernieuwing van zeggenschap en bouwen aan huurdersbetrokkenheid zit hem niet in de vorm maar in de ruimte en gedrevenheid van corporatie en huurdersorganisatie om zeggenschap tot bloei te brengen. FRAEY ondersteunt huurdersorganisaties en corporaties bij het geven van invulling aan de zeggenschap van huurders. 

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zeggenschap en betrokkenheid van huurders. Vanuit de huurdersorganisatie: krampachtig vasthouden aan hoe het was leidt tot verstarring en bedreigt de eigen legitimatie. Vanuit de corporatie: eenzijdig opleggen/organiseren van vernieuwing of formele participatie de rug toekeren is een recept voor mislukking. Zeggenschap die het doet is een gezamenlijke zoektocht, die stap voor stap vorm krijgt en geleidelijk tot bloei komt.

Dit doen wij vanuit onze grote kennis van het wonen en betrokkenheid bij de sector. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit:

  • Ontwikkelen en tot bloei brengen van een gedragen visie op huurdersparticipatie
  • Inhoudelijke ondersteuning: bij prestatieafspraken, fusie, adviesaanvragen, sociaal plan herstructurering en renovatie
  • Versterken van de continuïteit
  • Evaluaties van de samenwerking, zeggenschap en legitimatie
  • Huurderspanels
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen corporatie en huurdersorganisatie
  • Werving huurderscommissaris

 

fraey team