publicatie

Waardensturing bij Zayaz

download pubicatie

FRAEY heeft meegedacht bij de sturingsfilosofie van de Bossche corporatie Zayaz.‘Waardensturing’ is daarin het centrale begrip is. Als een corporatie aan zoiets als ‘waardensturing’ doet, wat zijn dan belangrijke sturingsprincipes? En wat betekent dit voor de inrichting van de organisatie, het eigenaarschap van medewerkers en de inhoudelijke opgave waar Zayaz voor staat? Maartje de Kruijf, bestuursadviseur bij Zayaz, doet verslag.