publicatie

De Programmamanager Publieke Waarde

Corporaties dragen vanuit de kerntaak wonen bij aan een bredere maatschappelijke missie. Dat gaat vanzelfsprekend verder dan het sec verhuren van woningen in de sociale sector. De Programmamanager Publieke Waarde is kwartiermaker en bouwt een brug tussen organisatie, maatschappelijke partners en opgaven in de samenleving. In termen van het ‘driekamermodel’ van Johan Conijn geeft de Programmamanager Publieke Waarde invulling aan de maatschappelijke kamer. Dit artikel geeft een beknopte verkenning van het begrip ‘publieke waarde’, de ‘publieke waarde organisatie’ en de ‘publieke waarde medewerker’.

 

Artikel de Programmamanager Publieke Waarde

fraey team