publicatie

Huurdersparticipatie in beeld

download pubicatie

Huurdersparticipatie in beeld

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzocht FRAEY de stand van zaken van de huurdersparticipatie in de corporatiesector. Het onderzoek geeft een helder beeld hoe de participatie vorm krijgt, wat goed gaat en waar verbeterpunten liggen.

Lees hier de belangrijkste bevindingen

Download het rapport:

Interactieve pdf (via het FRAEY-icoon linksonder gaat u terug naar de inhoudsopgave)

Meer weten?

Voor meer informatie over het onderzoek of een presentatie op maat in de eigen organisatie, informeer bij Guus Terlingen

Onze diensten

FRAEY ondersteunt huurdersorganisaties en corporaties bij het geven van invulling aan de zeggenschap van huurders. Dat doen wij vanuit onze grote kennis van het wonen en betrokkenheid bij de sector. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit:
  • Inhoudelijke ondersteuning: bij prestatieafspraken, fusie, adviesaanvragen, sociaal plan herstructurering en renovatie
  • Versterken van de continuïteit
  • Evaluaties van de samenwerking, zeggenschap en legitimatie
  • Huurderspanels
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen corporatie en huurdersorganisatie
  • Werving huurderscommissaris

Meer informatie bij Guus Terlingen op 06 504 275 39 of terlingen@fraey.nl

fraey team