publicatie

De verbinding tussen huurders en Raad van Toezicht

FRAEY Artikel verbinding HBV en RvT

Onze diensten

FRAEY ondersteunt huurdersorganisaties en corporaties bij het geven van invulling aan de zeggenschap van huurders. Dat doen wij vanuit onze grote kennis van het wonen en betrokkenheid bij de sector. Onze ondersteuning bestaat onder andere uit:
  • Inhoudelijke ondersteuning: bij prestatieafspraken, fusie, adviesaanvragen, sociaal plan herstructurering en renovatie
  • Versterken van de continuïteit
  • Evaluaties van de samenwerking, zeggenschap en legitimatie
  • Huurderspanels
  • Samenwerkingsovereenkomst tussen corporatie en huurdersorganisatie
  • Werving huurderscommissaris

Meer informatie bij Guus Terlingen op 06 504 275 39 of terlingen@fraey.nl

 

fraey team