publicatie

‘We willen wel sociale woningen bouwen, maar doen het niet’

download pubicatie

In veel gemeenten is de druk op de sociale huurmarkt in de afgelopen jaren fors toegenomen. De roep dat corporaties moeten investeren in nieuwbouw wordt veel gehoord. Ook corporaties zelf geven aan stevig te willen én kunnen doorbouwen. In diverse prestatieafspraken zijn dan ook afspraken opgenomen over het (versneld) vergroten van de voorraad sociale huurwoningen.

We zien in de praktijk dat de gewenste productie van sociale huurwoningen op meerdere plekken onvoldoende op gang komt. Waarom lukt het niet?