Senior adviseur

BART DE LAAT

Resultaten behalen door te verbinden. Vanuit een goede samenwerking komen tot meerwaarde. Strategie koppelen aan concrete resultaten. Mijn ervaring zit in de corporatiewereld, mijn blikveld is breder: ik wil bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat doe ik door te bouwen aan allianties, organisaties en teams.

Vanaf 2006 heb ik diverse rollen in de volkshuisvesting vervuld, onder andere in de aansturing van wijkteams, als stakeholdermanager en in de ontwikkeling en coördinatie van de prestatieafspraken. Ook ben ik betrokken geweest bij regionale samenwerkingsverbanden, zoals de ontwikkeling woondeal regio Breda Tilburg, de regionale woonruimteverdeling en regionale samenwerking tussen Brabantse corporaties in Lente.

Mijn stijl is optimistisch en ontspannen. Ik luister goed, ook naar wat er níet gezegd wordt. Ik ben betrokken, analytisch en resultaatgericht.

En hoewel ik dingen graag goed organiseer, met mijn ervaring in theatersport hou ik er ook van om te improviseren…

Werkvelden
Ik ben inzetbaar op de volgende onderwerpen:

 • Doorleefde prestatieafspraken
 • Procesbegeleiding regionale samenwerkingsverbanden
 • Samenwerken in netwerken en allianties
 • Gespreksleiding en (dag)voorzitterschap
 • Ontwikkeling huurdersorganisaties en participatie
 • Coaching en training
 • Projectleiding / programmamanagement
 • Interim-management op brede terrein van wonen
 • Strategievorming

 

Nevenactiviteiten

 • Extern gecommitteerde BUas, Breda University of Applied Sciences
 • Rollenspelacteur en assessor bij assessments op het gebied van loopbaanontwikkeling en werving & selectie