Partner en senior adviseur

Rodney Weterings

Ik ken de politiek-bestuurlijke praktijk (op lokaal en regionaal niveau) tot in de haarvaten: als object van intensief en betrokken onderzoek& advies en van binnenuit door mijn politieke en bestuurlijke ervaring als wethouder in ‘s-Hertogenbosch en Tilburg. Ik weet moderne noties over samenspel op het publieke domein op een aansprekende en bruikbare manier te doordenken, verbinden en in praktijk te brengen. Ik ben zeer gevoelig voor de alledaagse dilemma’s van bestuurders, politici en professionals/leidinggevenden in politiek-bestuurlijke contexten en samenwerkingsverbanden en weet op een inspirerende manier wegen uit te stippelen die tot concrete en herkenbare publieke waarde leiden.

In het verleden was ik onder meer wethouder in Tilburg (2013/2014) en ‘s-Hertogenbosch (2006/2011). In Tilburg waren de portefeuilles de herontwikkeling van de Tilburgse Spoorzone, Studentenzaken, Onderwijs & Jeugd, met name de decentralisatie van de Jeugdzorg. In ’s-Hertogenbosch Volkshuisvesting, Stedelijke vernieuwing, Grote Stedenbeleid, Sport, Welzijn, Cultuur, Bestuurlijke vernieuwing en projectwethouder voor de Hostelopgave in deze stad.

Voorbeelden van recente en actuele opdrachten:

  • Verkenner en kwartiermaker van BrabantKennis, het nieuwe kennisplatform van de provincie Noord-Brabant: https://www.brabantkennis.nl
  • Projectleider voor de modernisering van een woonruimte verdeelsysteem en eigentijds breed woonlastenbeleid voor drie corporaties in een 100.000+ gemeente
  • Het begeleiden van wervingstrajecten voor leden van Raden van Commissarissen en een bestuurder van een woningcorporatie
  • Het uitvoeren Lokaal rekenkameronderzoek naar de effectiviteit van raadsinstrumenten in Goirle