Vitale coalities: samenwerking die het duurzaam doen


De waarachtige wil om te verbinden is van belang voor het vormen van samenwerkingsverbanden die duurzaam vitaal zijn: vitale coalities.

FRAEY bouwt en begeleidt zulke (lokale) allianties met gemeenten, corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en veiligheidspartners waarin ieders inzet op allerhande indringende lokale vraagstukken beter afgestemd en gericht wordt.

Voor steeds meer vraagstukken waar maatschappelijke organisaties mee te maken hebben, geldt dat ze groter zijn dan dat de eigen organisatie alleen kan oplossen. Wonen en zorg, ondermijnende drugscriminaliteit, armoede en schulden, complexe sociale problematiek, et cetera. Passende antwoorden kunnen alleen gevonden worden door de inzet van meerdere organisaties gelijk te richten. En met (netwerk)partners te bouwen aan allianties die het dóen. Een effectieve netwerkorganisatie start met gezamenlijke urgentie. Met het besef dat er maatschappelijke issues zijn, die mensen en gemeenschappen ontwrichten en waarvoor je samen aan de lat staat. Samen op zoek gaan naar de meest prangende vraagstukken in je werkgebied. En ze doorleven en doorgronden met elkaar. Zo bouw je stap voor stap aan één perspectief als basis voor een lokale sociaal-maatschappelijke agenda. En zo werken wij aan allianties tussen (lokaal) bestuur, wonen, welzijn, zorg en veiligheid.

Voorbeelden van producten en diensten:

  • Procesbegeleiding bij het maken van prestatieafspraken met betekenis;
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van een doorleefde Lokale Educatieve Agenda (LEA);
  • Procesbegeleiding bij het maken van een gedeelde en gedragen lokale maatschappelijke agenda;
  • Interimcapaciteit voor programmamanagers, projectleiders en kwartiermakers;
  • Begeleiding van samenwerkings- en fusietrajecten;
  • Uitvoeren van netwerkanalyses en -evaluaties en het in kaart brengen van uw verbeterpotentieel.

Gerelateerde projecten