publicatie

Uw ondernemingsplan als vliegwiel voor organisatie- en netwerkontwikkeling

‘De FRAEY-ambachtsschool nodigt u uit voor een inspiratiebijeenkomst’

In een ondernemingsplan schrijf je op waar je organisatie de komende jaren voor gaat en staat. Een goed ondernemingsplan biedt richting en houvast. En kan via een slim en zorgvuldig maakproces bovendien een vliegwiel zijn voor het eigenaarschap van medewerkers voor de koers, voor de organisatieontwikkeling en voor de samenwerking in het lokale partnernetwerk.

In de afgelopen jaren hebben wij veel ervaring opgedaan met het op deze manier ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van het maakproces van ondernemingsplannen. Van die ervaring willen we u graag deelgenoot maken.

Op woensdagmiddag 3 november organiseren wij hierover in het Dordrechts museum een ‘inspiratiebijeenkomst’. We vertellen deze middag over onze manier van kijken, werken en samen ontwerpen. Dat doen we samen met u en enkele van onze opdrachtgevers, met wie wij deze reis al eens hebben mogen maken. We vertellen hoe we op weg zijn gegaan, hoe we in samenspraak een passend maakproces hebben ontworpen, hoe we met elkaar hobbels hebben genomen die zich onderweg áltijd wel aandienen, én wat dit zoal opleverde. Geen recept hoe het moet, maar inspiratie hoe het (ook) kan.

We willen proberen te inspireren en we willen ons door u laten voeden. Deelnemen betekent dus halen en brengen. De bijeenkomst richt zich op bestuurders, managers en strategische beleidsadviseurs van corporaties, zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten. Ook andere maatschappelijke organisaties zijn welkom. Deelname is gratis. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: vandevorst@fraey.nl

Programma
Start 14:30 in Van Rijn Salon Dordrechts Museum

  • Opening en kennismaking
  • Toelichting op het maakproces van een ondernemingsplan
  • Het ontwikkelproces van Poort6 en Lefier
  • Bespreken van vragen en dilemma’s

Afsluiting 17.00