uitgelicht

Wegwijzer prestatieafspraken met betekenis

Prestatieafspraken als lokale verplaatsingsoefening

In meer dan honderd gemeenten hebben wij de afgelopen jaren betrokken partijen mogen bijstaan in het maken van prestatieafspraken. In deze wegwijzer voor prestatieafspraken maken we de balans op, en doen we suggesties hoe het maakproces van prestatieafspraken van nieuwe, frisse impulsen te voorzien.

Beter benutten van het potentieel van prestatieafspraken

Wij komen gemeenten tegen waar uitstekend wordt samengewerkt en gezamenlijke volkshuisvestelijke idealen dichterbij worden gebracht. Er zijn ook gemeenten waar de samenwerking regelmatig vastloopt en dan uitmondt in een strijd of slepend proces. Maar eigenlijk nergens wordt de waarde van het maken van prestatieafspraken fundamenteel betwist. Prestatieafspraken worden in essentie zinvol gevonden. Echter, wat we ook zien is dat het potentieel van het maken van zulke afspraken lang niet altijd ten volle wordt benut.

Nieuwe kansen met het maakproces centraal

In onze ogen zitten in de opzet van de afspraken, de manier waarop ze tot stand komen en de mate waarin ze houvast bieden voor volkshuisvestelijk presteren grote, nieuwe kansen. Kansen om ze meer wervende, samenbindende betekenis te geven. En daarmee ook de volkshuisvestelijke inhoud verder te helpen.

In deze wegwijzer beschrijven wij wat wij terug horen uit de praktijk van prestatieafspraken. We geven aan hoe wij zelf naar prestatieafspraken kijken en hoe wij daarbij het maakproces centraal zetten: prestatieafspraken als lokale verplaatsingsoefening. Kunnen we de manier waarop prestatieafspraken worden gemaakt naar een volgende ontwikkelfase brengen?