Verbindende strategie


Een ondernemingsplan of organisatiestrategie is in onze ogen een kompas: een koers die richting en houvast biedt. En tegelijkertijd voldoende ruimte geeft als zich onderweg andere omstandigheden of nieuwe kansen aandienen.

Cruciale vraag in onze visie is of uw ondernemingsplan of uw beleid ‘verbonden’ zijn. Ofwel: spelen medewerkers een rol in de totstandkoming ervan en voelen zij zich mede-eigenaar? Zijn zij hiervan coproducent? Hoe kan het maken van een nieuwe strategische koers ook organisatieontwikkeling zijn? En: vormen je strategie en je beleid een uitdrukking van de maatschappelijke opgave van uw organisatie, van wat er ‘buiten’ concreet aan de hand is? Dit uitgangspunt zegt in onze ogen ook iets over de noodzaak om de buitenwereld letterlijk een stem te geven in het maakproces van je strategische koers en je beleid.

Voorbeelden van producten en diensten:

  • Procesbegeleiding bij het maken van ondernemingsplannen en het schrijven van een wervende tekst voor uw koers;
  • Deskundige interim beleidsondersteuning en beleidscapaciteit die snel ‘op vlieghoogte’ is;
  • Het organiseren van sprankelende consultaties van uw belangenhouders;
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van woonvisies of woonbeleid;
  • Procesbegeleiding bij het opstellen van een sprankelende en verbindende klantvisie.

Gerelateerde projecten