Alledaagse democratie en zeggenschap


Bij FRAEY geloven we sterk in de kracht van burgers, in welke hoedanigheid dan ook. Burgers, die zich inzetten voor de kwaliteit van samenleven in het dagelijks leven. Volgens ons is het niet de vraag hoe de kracht en inzet van burgers in het doen en laten van publieke organisaties kan worden ingepast. Maar hoe het functioneren van publieke organisaties die inzet zo prettig en trefzeker mogelijk helpt te organiseren en ondersteunen. Vanuit het besef dat het maatschappelijk presteren en de legitimiteit van publieke organisaties wordt versterkt als dat goed lukt.

Dit kan over van alles gaan. Over het organiseren van inspirerende huurdersparticipatie in woningcorporaties of in cliëntenraden in zorgorganisaties. Maar ook over het opzetten en begeleiden van (buurt)initiatieven zoals energiecorporaties of het mobiliseren van zinvolle bewonersdeskundigheid bij groot onderhoud of herstructurering van een buurt. Of over het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders. Of over het opzetten van allerlei vormen van buurt- en wijkgericht werken. Ook in bijzondere situaties zoals bij de zoektocht naar geschikte locaties voor controversiële voorzieningen. Steeds vanuit het diepe besef dat opvattingen en deskundigheid van betrokken bewoners ertoe doen en de publieke zaak vooruit kunnen helpen.

  • Voorbeelden van producten en diensten:
  • Vernieuwing van bewonersparticipatie;
  • Begeleiding bij het opstellen van participatiebeleid;
  • Ondersteuning van bewonersorganisaties;
  • Begeleiding van ondernemingsraden;
  • Begeleiding van huurdersorganisaties.

Gerelateerde projecten