Associé en senior-adviseur

John Waas

Ik ben gedreven om in situaties met ‘schijnbare’ strijdige belangen tot een gedragen oplossingsrichting te komen, complexe vraagstukken te ontrafelen en terug te brengen tot de essentie. Analyse, verbinden, bruggen slaan en zaken in beweging krijgen, zijn de elementen waarin ik mij thuis voel. Ik streef daarbij altijd naar het bereiken van een consensus en commitment tussen partijen met oog en respect voor elkaars belangen, in plaats van een compromis.

Als proces-/programma-/projectmanager en adviseur ondersteun ik organisaties op het brede terrein van visie- en strategieontwikkeling, beleidsadvisering, organisatieverandering, wonen, stedelijke vernieuwing en gebiedsontwikkeling. Ik voer opdrachten uit (soms als interim-professional) voor woningcorporaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden. Sinds maart 2016 ben ik ook als associé/senior adviseur verbonden aan FRAEY.

Recente ervaringen:

  • Het ondersteunen en adviseren van een aantal gemeenten (veelal op interim-basis) op het terrein van Wonen, Woningbouwprogrammering, Stedelijke Vernieuwing en Integrale aanpak van integratie en participatie van Statushouders.
  • Het in diverse gemeenten tot stand brengen van prestatieafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties vanuit verschillende rollen (procesbegeleider, adviseur, opsteller of onderhandelaar).