Adviseur

Laurette Vermeulen

Bestuur, toezicht en zeggenschap met meerwaarde hebben mijn interesse. Als bestuurssecretaris, adviseur en probleemoplosser voor huurdersorganisaties en interim manager wonen heb ik een rol van betekenis voor deze gremia in het beleidsterrein leven en wonen geleverd. Ik heb ervaring met beleid maken en vruchtbare samenwerking realiseren tussen corporaties, huurdersorganisaties en verschillende soorten publieke instellingen. Voor mij staat in alles de maatschappelijke opdracht voorop. Ik begin met vragen, toets mijn gedachten en stimuleer handelen naar strategie. Daarbij breng ik mijn generalistische kennis over het runnen van een publieke instelling, theoretische achtergrond in cultuurwetenschap en filosofie én pragmatische inslag in.

Mijn werkmotto is ‘De omgeving van de mens is de medemens’ van Deelder.

Recente opdrachten

  • Bestuurssecretaris a.i. Antonius van Padua
  • Huurdersparticipatie Leystromen
  • Ondernemingsstrategie Alwel

Nevenfuncties

  • Zittingslid Landelijke Huurcommissie (lekenrechtspraak)
  • Lid bestuur Villa Zebra (kindermuseum voor hedendaagse beeldende kunst en kunsteducatie)
  • Deeltijdstudent wijsbegeerte (universiteit)