Associee

Annemarieke Sandee

“Bekijk situaties van alle kanten. Dat is de basis voor oplossingen en verbinding.” Dit motto staat centraal in mijn werk als adviseur.

Als adviseur werk ik graag nauw samen met mijn klanten aan het versterken van hun publieke waarde. Ik stel daarbij de bedoeling centraal en breng verbinding tot stand. Ik doe dat vooral op het vlak van wonen, zorg en welzijn. Maar ik maak ook uitstapjes naar andere werkvelden als onderwijs of armoede, omdat een frisse kijk van buiten weer nieuwe inzichten kan opleveren. Momenteel begeleid ik veel samenwerkingsprocessen en adviseer bij strategische vraagstukken.

Beter presterende maatschappelijke organisaties, tevreden burgers en klanten en plezier in het werk: dat is wat ik wil bereiken middels mijn opdrachten!

Werkvelden:

 • Organiseren van publieke waarde
 • Samenwerking
 • Strategie en beleid
 • Organisatieontwikkeling
 • Legitimatie en participatie
 • Procesbegeleiding (onafhankelijk) en voorzitter

Recente en lopende opdrachten zijn onder andere:

 • Prestatieafspraken, zowel lokaal (o.a. Weesp, Hellevoetsluis, Alkmaar) als regionaal (o.a. Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg)
 • Diverse ondernemingsplannen voor woningcorporaties
 • Coaching en ontwikkeling van huurdersorganisaties
 • Samenwerkingsvraagstukken en programmamanagement voor regio’s, gemeenten, corporaties, zorgorganisaties en welzijnsinstellingen
 • Maatschappelijke investeringsstrategie voor kernen (wijken en dorpen) voor corporatie
 • Advisering Agenda Sociaal 013, gemeente Tilburg
 • Evaluatie van fusieafspraken