project

Woonakkoord Amstelland-Meerlanden

Marije Pruis van FRAEY begeleidt de totstandkoming van een Woonakkoord voor de regio Amstelland-Meerlanden. Dit is een akkoord tussen de zes gemeenten in de regio en de provincie Noord-Holland. De regio Amstelland-Meerlanden ligt onder Amsterdam, in een gebied waar de druk op de woningmarkt groot is, tot 2030 nog ruim 21.000 extra woningen nodig zijn en de aanwezigheid van Schiphol het realiseren van de flinke bouwopgave bemoeilijkt. Een belangrijke ambitie van de regio is dan ook het versnellen van woningbouwrealisatie, waarbij het Woonakkoord ervoor zorgt dat de gemeenten en de provincie elkaar als partners beter weten te vinden en de samenwerking verder verstevigen.

fraey team