project

Woningbehoeftepeilingen Halderberge

Opdrachtgever: gemeente Halderberge
De gemeente Halderberge heeft ervoor gekozen om voor haar vijf kernen geen grootschalig woningbehoefteonderzoek uit te voeren, maar per kern een woningbehoeftepeiling te organiseren. In gesprek met de partijen en bewoners uit de kern is de woningbehoefte in kaart gebracht. De gemeente past hierop haar woningbouwprogrammering aan. Marije Pruis begeleidde de vijf woningbehoeftepeilingen.

fraey team