project

Samenwerkingsovereenkomst nieuwe stijl

Een samenwerkingsovereenkomst of particpatiestatuut regelt de huurdersparticipatie op instellingsniveau. Het bevat afspraken over erkenning, invloed en overleg. Naast een overeenkomst met rechten en plichten is het echter vooral een basis voor samenwerking tussen huurders en corporatie. Een sociaal contract dat energie geeft vanuit gezamenljke waarden en de kwaliteit en continuiteit van de zeggenschap van huurders borgt.

Opdrachtgever: Pre Wonen, HEEMwonen
FRAEY begeleidt corporaties en huurdersorganisaties bij samenwerking en het actualiseren van hun overeenkomst.

fraey team