project

Regionale samenwerkingsafspraken Parkstad Limburg

Hoe kunnen we onze regionale samenwerking versterken, zonder daarbij dubbel werk te verrichten met de lokale prestatieafspraken? In 2017 en begin 2018 begeleidde ik de gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties in Parkstad Limburg bij het komen tot regionale samenwerkingsafspraken. Dit is een dynamische samenwerking, waarbij de opgaven in de regio centraal staan. En waarbij partijen afspraken hebben gemaakt om meer samen op te trekken bij het maken van lokale prestatieafspraken. Belangen worden zo beter inzichtelijk en betrokkenen werken efficiënter. Uiteindelijk maakt dat de organisaties meer grip krijgen op de opgaven in de regio én daarin een sterke partner voor elkaar en de omgeving zijn.