project

Prestatieafspraken Haarlem 2018-2021

Opdrachtgever: Gemeente Haarlem, Ymere, Pré Wonen, Elan Wonen en lokale huurdersorganisaties

 

In 2017 zijn in Haarlem nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2018-2021, waarbij aan FRAEY is gevraagd om het proces te begeleiden en de afspraken te schrijven. In een strak en relatief kort proces zijn ambities van de partijen vastgelegd in gedragen en concrete prestatieafspraken, waarbij is gewerkt met een kaderovereenkomst voor vier jaar en jaarafspraken voor 2018. Dit jaar begeleidt FRAEY de partijen om te komen tot jaarafspraken voor 2019.