project

Ondernemingsplan: kompas voor maatschappelijk presteren

Begeleiden van de totstandkoming van een nieuw ondernemingsplan voor beide corporaties. Op een manier die ‘buiten’ begint, in de modderige werkelijkheid van alledag. En dus in nauwe verbinding met huurders, professionals en andere belanghebbenden. Het zijn bovendien medewerkers van de corporaties, die voorop lopen in deze verkenning. Zij halen met elkaar de opgave letterlijk naar binnen en vertellen de verhalen die daarbij horen. Verhalen die vervolgens het ‘onontkoombare’ startpunt vormen voor het opstellen van het strategisch kader. Pas daarna volgt het tellen en rekenen. En de bestuurlijke externe toets. Door deze manier van werken ontstaat al gedurende het proces het fundament voor de uitvoering. Enerzijds via het eigenaarschap van medewerkers. Anderzijds via nieuwe verbindingen, binnen en buiten. Het maakproces voor het ondernemingsplan wordt daarmee een vehikel voor organisatieontwikkeling.

wij begeleid(d)en onder andere de ondernemingsplannen bij Zayaz, Thuisvester, GroenWest, Bo-Ex, R&B Wonen, Trivire en Waterweg Wonen.