project

Huurdersbod 2019: Invloed huurders aan de voorkant bij prestatieafspraken

Prestatieafspraken hebben grote invloed op de lokale volkshuisvesting. Neem als huurdersorganisatie het voortouw en geef richting aan de afspraken door aan de voorkant een sterke rol te spelen. Wat is er volgens huurders nodig, waar liggen kansen en welke afspraken mogen niet ontbreken in de prestatieafspraken? Formuleer als huurdersorganisatie samen met de achterban een eigen bod met de speerpunten voor de afspraken over 2019. Pak een proactieve rol aan tafel en beïnvloed aan de voorkant.

Opdrachtgever: Utrecht en Nijmegen
FRAEY begeleidde recent huurdersorganisaties bij hun bod in Utrecht en Nijmegen.

fraey team