project

Huurdersbod 2020: Invloed huurders aan de voorkant bij prestatieafspraken

Prestatieafspraken hebben grote invloed op de lokale volkshuisvesting. Neem als huurdersorganisatie het voortouw en geef richting aan de afspraken door aan de voorkant een sterke rol te spelen. Wat is er volgens huurders nodig, waar liggen kansen en welke afspraken mogen niet ontbreken in de prestatieafspraken? Formuleer als huurdersorganisatie samen met de achterban een eigen bod met de speerpunten voor de afspraken over 2020. Pak een proactieve rol aan tafel en beïnvloed aan de voorkant.

 

fraey team