project

Effectieve maatschappelijke doelvertaling

Strategie is wat je doet. Heldere doelstellingen en KPI’s zijn daarbij een handig hulpmiddel. Belemmeren KPI’s het werken vanuit de bedoeling? Welnee, de uitdaging is om deze verbindend, inspirerend en samenhangend te laten zijn. FRAEY ondersteunt bij het creëren van publieke waarde via ondernemingsplannen, samenwerkingsstrategie en vertaling van maatschappelijk doelen naar effectieve activiteiten.

Opdrachtgever: Zayaz, Rhenam Wonen, Kleine Meierij

fraey team