project

Begeleiding huurdersorganisaties AlleeWonen bij fusie met WEL

Opdrachtgever: huurdersorganisaties AlleeWonen Breda en Roosendaal
De corporaties AlleeWonen en Woningstichting Etten-Leur (WEL) zijn gefuseerd per 1 januari 2018. In de eerste helft van 2017 begeleidde FRAEY de twee huurdersorganisaties van AlleeWonen bij het komen tot een zienswijze op deze voorgenomen fusie. In juni 2017 hebben beide huurdersorganisaties ingestemd met de fusie met WEL.