project

Algemeen Sociaal Plan bij sloop renovatie en groot onderhoud

Opdrachtgever: diverse corporaties en huurdersorganisaties

In een Algemeen Sociaal Plan (ASP) staan de rechten en plichten van verhuurder en huurders bij sloop, renovatie en groot onderhoud. Het plan is de basis voor onder andere vergoedingen, ondersteuning en herhuisvesting. Het ASP is daarmee een belangrijk document dat zekerheid biedt aan de huurder bij vaak ingrijpende processen. Huurdersorganisaties, corporatie en gemeente voeren samen overleg over dit plan.

FRAEY begeleidt huurdersorganisaties en corporaties bij het tot stand koming van het algemeen sociaal plan.

fraey team