uitgelicht

Klantbijeenkomst Mee(r) doen met Damocles

                 De FRAEY Ambachtsschool organiseert

Inspiratiebijeenkomst Mee(r) doen met Damocles 

De Salon in Dordrechts Museum / 12 mei 2022 / 15:00 – 17:30

Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan door een mail te sturen naar vandevorst@fraey.nl

Wilt u meer halen uit de samenwerking tussen uw gemeente en uw woningcorporatie(s) bij drugsgerelateerde pandsluiting?

Dat doen we aan de hand van de ‘menukaart Damocles op maat’ die we bij FRAEY in opdracht van het Strategisch Beraad Ondermijning en het Aanjaagteam Ondermijning hebben ontwikkeld. Deze menukaart is een handzaam en leuk middel om de samenwerking tussen gemeenten en corporaties tegen het licht te houden en van trefzekere impulsen te voorzien. Compleet met concrete suggesties voor passende instrumenten. Wij nodigen u graag uit voor een (kleinschalige) inspiratiebijeenkomst ´Mee(r)’ doen met Damocles, waarin we aan de slag gaan met die samenwerking.

Ons onderzoek in zes gemeenten

De menukaart steunt op ons onderzoek naar samenwerkingspraktijken in zes gemeenten, waarvan we de verschillen en overeenkomsten in kaart hebben gebracht. Het Damoclesartikel 13.b uit de Opiumwet wordt steeds vaker ingezet door burgemeesters en is zeer ingrijpend en – mits goed gebruikt – effectief in de strijd tegen drugscriminaliteit in woningen en de negatieve effecten daarvan op buurten. Ons onderzoek leert dat de effectiviteit toeneemt als burgemeester (gemeente) en verhuurders/corporaties slim met elkaar samenwerken: voor, rondom én na sluiting.

Samen oefenen met de menukaart

Tijdens deze bijeenkomst van de FRAEY Ambachtsschool vertellen we meer over ons onderzoek, oefenen we samen met u met de toepassing van de menukaart en hoort u ook de resultaten van een verdiepend kwantitatief onderzoek dat we hielden. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar uw eigen ervaringen met de Damocles-wetgeving en naar uw reactie op het onderzoek en de menukaart. We nodigen u graag uit om met ons en elkaar in gesprek te gaan over effectieve publieke samenwerking. De bijeenkomst is bedoeld voor burgemeesters, ambtenaren openbare orde en veiligheid en zowel bestuurders als betrokken medewerkers van woningcorporaties.

Meer weten over deze inspiratiebijeenkomst of ons Damocles-onderzoek?

Neem dan contact op met Maartje de Kruijf (kruijf@fraey.nl, 06 349 38 622) of Rodney Weterings (weterings@fraey.nl, 06 535 80 535).

Alvast aan de slag?

Klik op de link om de digitale versie van ‘Mee(r) doen met Damocles’ te downloaden. Dit is zowel de menukaart Damocles op Maat, als het onderliggende onderzoek.  https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Onderwerpen/Drugsbeleid/Documenten/MVJ_Damocles_def.pdf

Het programma van donderdagmiddag 12 mei 2022 

 • Genodigden: burgemeesters, beleidsadviseurs wonen of veiligheid van gemeente en/of corporatie, managers Wonen, teamleiders leefbaarheid, consulenten leefbaarheid en complexe casuïstiek.
 • De onderzoekers: Maartje de Kruijf, Rodney Weterings en Marinka Hack
 • Setting: circa 12 deelnemers
 • Over de locatie: de Salon in het Dordrechts Museum
 • Programma (15:00-17:30)
  Inloop in De Salon
  Presentatie onderzoek en resultaten
  Oefenen met de menukaart
  Verdiepend kwantitatief onderzoek
  Tafelgesprek over kansen en toepassing
  Gelegenheid tot borrel

Onlangs is een publicatie verschenen in het Burgemeestersblad waarin het kwalitatief onderzoek beschreven is. Klik op de link om de digitale versie van het artikel te downloaden: Artikel-Burgemeesters-kunnen-meer-doen-met-Damocles.pdf (fraey.nl)