uitgelicht

Instrumenten voor samenwerking in de keten wonen, zorg en welzijn

In dit artikel introduceren Guus Terlingen en Marije Pruis een maatschappelijk inrichtingsplan en sociale prestatieafspraken als kansrijke instrumenten om te komen tot een duurzaam en effectief vangnet in wijken en vergroting van de kans op woonsucces.