uitgelicht

Inspiratiebijeenkomst maakproces ondernemingsplan als vliegwiel voor maatschappelijke agenda

Het AEDES-rapport ‘Veerkracht in het corporatiebezit’ van begin februari was kraakhelder: corporaties, gemeenten, zorg en welzijnsorganisaties. Níemand kan het nog alleen….
Veel vraagstukken van maatschappelijke organisaties zijn groter en breder dan de eigen organisatie alleen kan oplossen. Passende antwoorden vind je alleen als de inzet van al deze organisaties gelijk gericht is. En met (netwerk)partners daaromheen samen wordt gebouwd aan allianties die het dóen. De uitdaging is om op basis van een gedeelde sociaal-maatschappelijke agenda te komen tot ‘écht’ anders organiseren; waar nodig door financiële en institutionele grenzen heen.
Samen zoeken en samen doen
Wij zien de weg naar een nieuwe organisatiekoers als een gezamenlijke ontdekkingstocht. De tocht zelf is daarbij minstens zo belangrijk als het uiteindelijke product. Door samen met partners en medewerkers tijd en ruimte te maken voor ‘samen zoeken’ en ‘samen doen’, ontstaan al onderweg de nieuwe verbindingen en het eigenaarschap die nodig zijn om de maatschappelijke opgave in de dagelijkse praktijk beet te kunnen pakken.
Inspiratiebijeenkomst
Op 19 maart 2020 van 14:00-16:30 uur organiseren wij in het Dordrechts museum een ‘inspiratiebijeenkomst’ over hoe je het maakproces van je ondernemingsplan kunt gebruiken om te komen tot een gedeelde en gedragen maatschappelijke agenda in jouw gemeente. Wij delen onze filosfie en ervaringen. Dat doen we samen met u en met Poort6 die wij op dit moment in dit proces ondersteunen.
Interessant voor elke maatschappelijke organisatie. Deelname is gratis. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.

Aanmelden, kan door een mail te sturen naar:

> info@fraey.nl (graag naam, organisatie en functie vermelden)
> meer informatie: FRAEY_Inspiratiebijeenkomst 19 maart 2020 ondernemingsplan als vliegwiel