uitgelicht

FRAEYlight: projecten

We begeleiden prestatieafspraken in de gemeenten Gooise Meren, Weesp, Haarlem, het Land van Cuijk, De Fryske Marren, Dinkelland, Vriezenveen en Zaanstad.
We ondersteunen Portaal, Pré Wonen, HeemWonen en De Alliantie en hun huurdersorganisaties bij het vormgeven van zeggenschap. We adviseren in de regio Utrecht rondom het sociaal plan bij sloop en renovatie. We ondersteunen de huurders van AlleeWonen bij diverse thema’s, zoals de fusie met WEL.
De training ‘huurdersorganisatie van de toekomst’ wordt enthousiast ontvangen, onder andere bij Havensteder en De Brug.
We voeren het programmamanagement van de Brabantse Health Deal.
We begeleiden de ondernemingsplannen van Thuisvester, R&B Wonen, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en GroenWest.
We begeleiden de gemeenten, corporaties en huurdersverenigingen bij hun regionale samenwerking in Parkstad.
We bieden beleidscapaciteit en ondersteuning aan gemeenten en corporaties zoals in Vught en Wassenaar.